Top
469 696 291
739 233 394

O výtvarném oboru

Žáci ve výtvarné činnosti rozvíjí celou paletu svých dovedností a schopností, jako je tvořivost a fantazie, mnohostranné smyslové vnímání a rozlišování, výrázová spontálnost nebo představivost aj.

Každá taková to dovednost nebo schopnost je součástí obecného celku zkoumat a poznávat svět a sebe sama v něm. Výtvarnou činností chceme žákům přinést motivační podnět k uměleckému i k vědecko - filosofickému vztahu ke světu a k sebe sama v něm.

Výtvarný obor rozdělujeme na dvě oblasti. Na výtvarnou tvorbu a keramiku.

Předmětem výtvarné tvorby jsou:

 • Plošná tvorba
 • Prostorová tvorba
 • Výtvarná kultura

Předmětem keramiky jsou:

 • Keramika
 • Doplňující činnosti
 • Výtvarná kultura

Pro koho je hudební obor určen?

Přihlásit se mohou děti od 5 let do přípravného studia a děti od 7 let do základního studia. Výuka je kolektivní. Žáci mohou vystavovat a účastnit se soutěží.

Informace o přijetí, talentových zkouškách a o školném naleznete v Aktualitách.
Nejen jedna pobočka!

Výtvarné vzdělání poskytujeme dětem na těchto pobočkách:

 • v Třemošnici
 • v Ronově nad Doubravou
 • v Seči

Vyučující

Pirklová Jana, Mgr.
Účitel výtvarného oboru

 

j.pirklova@zushm.cz

Jirků Tamara
Účitel výtvarného oboru

 

t.jirku@zushm.cz

Virtuální výstava výtvarného oboru ZUŠ Heřm. Městec 2021

Vážení rodiče a milé děti, níže naleznete odkaz na letošní virtuální výstavu výtvarného oboru. Celá prezentace má cca 16 minut, a skládá se z těchto kapitol:

 1. Inspirace knihou Rudyarda Kiplinga MAUGLÍ - cca 5 minut
 2. Inspirace knihou J. K. Rowlingové HARRY POTTER - cca 3 minuty
 3. Lockdownové VYTVÁŘENÍ V PROSTORU - cca 2 minuty
 4. Školní chodby v NOVÉM KABÁTĚ - cca 3 minuty
 5. Co se NEVEŠLO - cca 1,5 minuty
 6. Práce ABSOLVENTŮ - cca 1,5 minuty

Pokud si chcete projít celou prezentaci vlastním tempem, stačí začít používat šipky pro posun dopředu nebo zpět. Odkaz na virtuální výstavu zde.

Virtuální vernisáž 2020

Važení rodiče a milé děti, přestože se letošní vernisáž prací výtvarného oboru ZUŠ nemohla uskutečnit, můžete si vernisáž alespoň prohlédnout virtuálně pod níže uvedenými odkazy.