Vzdělání je možno poskytnout všem

Skutečně uměleckého vyjádření je možné dosáhnout až po mnoha letech pravidelného tréninku

U každého žáka rozvíjíme jeho konkrétní dispozice

Nadaným žákům se individuálně poskytuje vzdělání tak, aby mohli ve svém růstu pokračovat na odborných školách

 

Co vás naučíme

tancovat a cvičit v oboru tanečním, malovat, kreslit, modelovat aj. v oboru výtvarném, muzicírovat, zpívat a hrát v oboru hudebním. Podrobněji v ŠVP ke stažení.

Základní umělecká škola v Heřmanově Městci

je škola zřízená jako příspěvková organizace městem Heřmanův Městec. Je zařazena do školského rejstříku. Umělecké vzdělání poskytuje dětem v Heřmanově Městci a na dalších čtyřech pobočkách: v Prachovicích, Třemošnici, Ronově nad Doubravou a Seči.

Pobočky naší školy

Heřmanův Městec

Jarkovského 47, Heřmanův Městec

Pedagogové a vyučované předměty: Ing. Václav Říha (klavír, improvizace), Mgr. Kristýna Vašková (hudební nauky, klavír, el. klávesy), Mgr. Věra Zbořilová (klavír, korepetice), Slavomír Fidra (klarinet, saxofon, zobcová flétna), Jaroslav Hájek (bicí), Pavel Starý (zobcová flétna, trubka, basová kytara, el. klávesy), Helena Tomišková (kytara), Jan Hršel (klavír, el. klávesy), Nikola Valentová (klavír, korepetice), Mgr. Milada Krampotová (VO), Tereza Jarošová (TO), Mgr. Martin Štědroň (housle, el. klávesy), Denisa Bláhová (příčná flétna), Olga Kostomlatská (zpěv)

Třemošnice

Internátní 365, 538 43 Třemošnice

Pedagogové a vyučované předměty: Jiří Pospíšil (zobcová flétna, klarinet, kytara), Jaroslav Hájek (bicí, el. kytara, soubor), Jan Hršel (klavír, el. klávesy), Dr. et Mgr. Radek Menoušek (el. klávesy, zpěv klasický a populární, zobcová flétna, HN), Tereza Jarošová (TO), Mgr. Jana Pirklová (VO)

Ronov
nad Doubravou

Chittussiho Náměstí 153, Ronov n.Doubravou

Pedagogové a vyučované předměty: Helena Tomišková (kytara, bas. kytara, el. kytara), Dr. et Mgr. Radek Menoušek (el. klávesy, zob. flétna, populární zpěv, soubory, HN), Mgr. Jana Pirklová (VO)

Seč

Čs. pionýrů 298, Seč

Pedagogové a vyučované předměty: Jiří Pospíšil (zobcová flétna, klarinet, kytara), Jan Hršel (el. klávesy, HN), Mgr. Jana Pirklová (VO)

Prachovice

Chrudimská 57, Prachovice

Pedagogové a vyučované předměty: Slavomír Fidra (klarinet, saxofon, zobcová flétna), Helena Tomišková (kytara, bas. kytara, el. kytara, HN)

Úspěchy školy

2015/2016

Taneční obor

2. 4. 2016 Žďár nad Sázavou

TS Mega magic - moderna - 2. místo TS Ready - Sněženky a machr - 2. místo TS MegaReady - Hoštice - 3. místo TS Fresh - Fairy dance - 1. místo

16. 4. 2016 Ledeč nad Sázavou

TS Mini magic - Strašidelná škola - 2. místo TS Maxi magic - Space Jam - 3. místo TS Mega magic - moderna - 1. místo TS Mega magic - Little party - 1. místo TS Sweet dancers - Zima, zima - 2. místo

Krajská soutěž ve hře na el. klávesy Přelouč 17. 3. 2016

Skokanová Karolína (Jan Hršel) - 2. místo Kružíková Adéla (Jan Hršel) - 3. místo Habiňáková Lucie (Jan Hršel) - 3. místo

2014/2015

Okresní kolo soutěží hudebního oboru ZUŠ Zpěv Erbenová Žaneta (Anežka Nováková) – 2. místo Příčná flétna Jelínková Monika (MgA. Veronika Maková) – 3. místo

Skutečský slavík (pěvecká soutěž) Hlavičková Vendula (Menoušek Radek, Dr. et  Mgr.) – 1. místo s postupem Erbenová Žaneta (Nováková Anežka) – 2. místo Jelínková Monika (Nováková Anežka) – 3. místo

Taneční soutěž ve Žďáru n. Sázavou (Jarošová Tereza) ZUŠ Třemošnice – TS Cool Kids „Kung fu panda” – 4. místo ZUŠ Heřmanův Městec – TS Mini Magic „Lollipop” – 3. místo ZUŠ Heřmanův Městec – TS Mega Magic „Někdo to rád blond“ – 1. místo ZUŠ Třemošnice – TS Ready „Mr. Bean” – 2. místo ZUŠ Heřmanův Městec – TS Mega Magic „Emelia“ – 1. místo

Taneční soutěž Ledečský pohár (Jarošová Tereza) I. kategorie parketová kompozice – 2. místo II. kategorie show dance – 1. místo, 3.místo street dance – 3. místo parketová kompozice – 2. místo, 4. místo III. kategorie show dance – 1. místo, 2. místo parketová kompozice – 1. místo

Taneční soutěž Pardubice (Jarošová Tereza) ZUŠ Heřmanův Městec – TS Mega Magic „Někdo to rád blond“ – 1. Místo (show dance) ZUŠ Heřmanův Městec – TS Mega Magic „Emelia“ – 1. Místo (scénický tanec) ZUŠ Třemošnice – TS Ready „Mr. Bean” – 2. Místo (show dance) ZUŠ HM/Třemošnice – TS Mega Ready „Trestanci“ – 3. místo (show dance)

Taneční soutěž Poupata HM (Jarošová Tereza) ZUŠ Heřmanův Městec – TS Mini Magic „Lollipop“ – 2. místo ZUŠ Třemošnice – TS Fresh „Hallelujah“ – 1. místo ZUŠ Třemošnice – TS Fresh „Gumi méďa“ – 2. místo ZUŠ Třemošnice – TS Sweet Dancers „Angels“ – 2. místo ZUŠ Třemošnice – TS Fresh TS Cool Kids „Kung fu panda” – 3. místo ZUŠ Heřmanův Městec – TS Maxi Magic „Little Street Dancers“ – 2. místo ZUŠ Heřmanův Městec – TS Mega Magic „Někdo to rád blond“ – 1. místo ZUŠ Heřmanův Městec – TS Mega Magic „Emelia“ – 2. místo ZUŠ Třemošnice – TS Ready „Mr. Bean“ – 2. místo ZUŠ Třemošnice/HM – TS Mega Ready „Trestanci“ – 1. místo

Ústřední kolo soutěžní přehlídky VO ZUŠ „Oči dokořán“ ve Šternberku (27. 9. – 5. 10. 2014) Naše škola do ústředního kola (nejvyšší možné ocenění) postoupila s projektem Svět včely medonosné

Koubová Jana - střední škola cestovního ruchu Pardubice– grafický design Minaříková Jana - fakulta architektury ČVUT Praha Kuželová Marie - střední průmyslová škola elektrotechnická – IT, grafika a web design

2013/2014

Jirousková Kateřina - střední uměleckoprůmyslová škola Hradec Králové – design interiéru Široká Veronika - střední pedagogická škola Čáslav

2012/2013

Jiráčková Tereza - střední škola uměleckoprůmyslová ve Světlé n. Sázavou – obor design interiéru Plachá Leona - střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí n. Orlicí obor design obalů

2011/2012

Kalvodová Kristýna – Univerzita Pardubice – obor restaurování Secká Lenka - Masarykova Univerzita Brno – obor sdružená uměnovědná studia

2010/2011

Valentová Nikola - konzervatoř Pardubice, obor hra na klavír Hájková Karolína - pedagogické lyceum Čáslav

2009/2010

Chaloupka Filip - střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Turnov (výtvarná a uměleckořemeslná tvorba-umělecké zámečnictví a kovářství)

2008/2009

Veselý Martin - DAMU Brno

Historie školy

Vzniku samostatné umělecké školy v Heřmanově Městci předcházelo období, ve kterém umělecké školství v regionu Heřmanův Městec a Třemošnice spadalo pod LŠU Chrudim. Nejprve vznikla v roce 1981 pobočka LŠU Chrudim v Třemošnici, v roce 1986 pak za podpory města i v Heřmanově Městci. V letech 1991 – 1994 vykonávala funkci vedoucí pobočky v Heřmanově Městci L. Štěpánová.

K 1. 9. 1996 vznikla samostatná ZUŠ Heřmanův Městec. Ředitelkou byla jmenována M. Víchová (1996 – 2000). Pobočka v Třemošnici připadla pod ZUŠ Heřmanův Městec. K 1. 8. 2000 byl ředitelem školy jmenován Ing. Václav Říha.

Žáci, kteří navštěvovali pobočku LŠU Chrudim v Heřmanově Městci nebo ZUŠ Heřmanův Městec a pokračovali ve studiu na konzervatoři: M. Stojanová, T. Pintová, F. Jelínek, M. Novák, J. Volf

organizační informace

(harmonogram  roku, školné, zápis
a talentové zkoušky, zaměstnanci)

ke stažení

(přihláška, školní řád, vzdělávací
program, inspekční zprávy, rozvrhy...)

469 696 291

469 318 514